© Kopirett Sykkylven Vineyard 2017 
SykkylvenVineyard

Visjon

Sykkylven Vineyard`s fundament ligger i å Elske Gud, Elske Mennesker og Gi det Videre! Som menighet og som enkeltmennesker prøver vi å følge Jesus, og ønsker å peke på han! Dette er hensikten med menigheten som Gud har satt på jord. Det er også en oppsumering av Jesu liv og tjeneste frem til korset. Dette er også den planen Jesus viser sine disipler til etterfølgelse - å leve Guds bud ut i praksis. i Matteus evangeliet 22,37-40 står det: ”Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene." Hele dette skriftstedet kan sammenfattes i det å “ Elske Gud - Elske Mennesker!Ut i fra dette er Vineyard`s visjon å skape et positivt miljø der mennesker kan ta sitt trosliv ett steg nærmere å elske Gud, elske mennesker og gi videre det de vi selv har fått fra Herren, og bli formet til lidenskapelige disipler av Jesus Kristus.
VELKOMMEN Sykkylven Vineyard Kristne Fellesskap
   ©Kopirett Sykkylven Vineyard 2015   

Visjon

Sykkylven Vineyard`s fundament ligger i å Elske Gud, Elske Mennesker og Gi det Videre! Som menighet og som enkeltmennesker prøver vi å følge Jesus, og ønsker å peke på han! Dette er hensikten med menigheten som Gud har satt på jord. Det er også en oppsumering av Jesu liv og tjeneste frem til korset. Dette er også den planen Jesus viser sine disipler til etterfølgelse - å leve Guds bud ut i praksis. i Matteus evangeliet 22,37-40 står det: ”Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene." Hele dette skriftstedet kan sammenfattes i det å “ Elske Gud - Elske Mennesker!Ut i fra dette er Vineyard`s visjon å skape et positivt miljø der mennesker kan ta sitt trosliv ett steg nærmere å elske Gud, elske mennesker og gi videre det de vi selv har fått fra Herren, og bli formet til lidenskapelige disipler av Jesus Kristus.
SykkylvenVineyard VELKOMMEN Sykkylven Vineyard Kristne Fellesskap