© Kopirett Sykkylven Vineyard 2015 
SykkylvenVineyard

Om Vineyard

Vineyard-bevegelsen

I Norge har Vineard-bevegelsen i 2010 omkring 800 aktive medlemmer, fordelt på 10 menigheter/menighetsplantinger i Oslo, Larvik, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Sykkylven, Trondheim og Levanger. Vineyard-menigheten i Oslo ble som den første i Norge stiftet i 1992. I 1993 ble menigheten formelt en del av den internasjonale Vineyard-bevegelsen, og deretter registrert som et eget kirkesamfunn i Norge i 1994. Vineyard bevegelsen er et internasjonalt evangelisk kristent menighetsnettverk med over 1500 tilknyttede menigheter på verdensbasis. Menighetene knyttes sammen gjennom The Association of Vineyard Churches som på sin side samarbeider gjennom for tiden 9 regionale, selvstyrte enheter. Vineyard Norden som grupperer omkring 30 menigheter i de nordiske land, er én av disse. Som menighetsfellesskap eller kirkesamfunn er Vineyard-bevegelsen preget av karismatisk kristendom, og har sine røtter dels i den karismatiske fornyelsesbevegelsen som på tvers av konfesjonsgrenser sprang fram på 1960- tallet, og dels i Jesusbevegelsen fra 1970-tallet.

Historie

Vineyard-bevegelsen har sitt utspring i California der den første Vineyard-menigheten ble etablert i 1975 av norsk- ættede Ken Gulliksen. Det er likevel John Wimber som regnes som hovedleder og frontfigur for Vineyard- menighetene fra han sluttet seg til bevegelsen i 1982 og fram til sin død i 1997. John Wimber var født i 1934, og vokste opp i en utpreget sekulær familie, men omvendte seg til kristendommen i 1963. Etter i en del år å ha tilhørt en kvekermenighet, ble han i 1974 engasjert som leder av en ny avdeling for kirkevekst ved Fuller Theological Seminary, en stilling han innehadde fram til 1977. Wimber kom i denne perioden i berøring med den karismatiske bevegelsen, noe som førte til at han og husmenigheten han ledet brøt med Kvekersamfunnet, i Norge også kjent som Vennenes samfunn. Den lille husmenigheten skulle senere bli kjent som Anaheim Vineyard Christian Fellowship. Wimbers husmenighet var imidlertid i startfasen tilknyttet menigheten Calvary Chapel, inntil den i 1982 sluttet seg til menighetsnettverket som Ken Gulliksen hadde startet noen år tidligere. På 1980- 1990-tallet deltok John Wimber på konferanser og seminarer i en lang rekke land. Wimber besøkte aldri Norge, men noen norske kristne og kristenledere fikk lytte til hans undervisning for første gang på tverrkirkelige konferanser i Gøteborg i 1989 og 1990, på invitasjon fra daværende biskop Bertil Gärtner i Den svenske kirke og frikirkelige ledere i Sverige og Norge. Gjennom John Wimbers undervisning og forkynnelse ekspanderte Vineyard-bevegelsen raskt, og regnes i dag som en betydelig internasjonal kirkeplantings- og fornyelsesbevegelse innenfor evangelisk kristendom.

Trosgrunnlag og verdier

Vineyard-bevegelsen atskiller seg i trosgrunnlag og teologi ikke nevneverdig fra hovedretningene i protestantisk/evangelisk kristendom. I norsk sammenheng plasserer Vineyard-menighetene seg omtrent midtveis mellom OASE-bevegelsen innenfor Den norske kirke og trossamfunn som Det norske misjonsforbund og Pinsebevegelsen. Vineyard-bevegelsens genetiske kode, er nøkkelverdier som binder menighetene sammen, bl.a. enkel, bibeltro undervisning, tilbedelse og lovsang i moderne musikalske uttrykksformer, organisering av hus- eller cellegrupper som en viktig del av menighetens liv, utadrettet sosialt engasjement overfor ressurssvake og fattige, fokus på kirkeplanting og misjon og vilje til økumensk enhet og samarbeid med andre kristne. Vineyard-bevegelsen omtaler ofte seg selv som en sammenslutning av menigheter som ønsker å plassere seg sentralt i kirkebildet. Sagt på en annen måte ønsker bevegelsen å stå for både/og, snarere enn enten/eller- standpunkter: den er både tradisjonelt evangelisk og karismsatisk, den vektlegger Bibelen som Guds åpenbarte Ord, men er også åpen for at Gud taler til menigheten i dag gjennom Den hellige ånd, den er verdikonservativ i etiske spørsmål vedrørende samliv og ekteskap, men samtidig progressiv med et sterkt sosialetisk engasjement.

Gudstjenesteform

I sine møter og ulike aktiviteter legger Vineyard-bevegelsen vekt på å være kulturelt relevant, og den er bl.a. kjent for en fri og uhøytidelig gudstjenesteform med lovsang i moderne musikalsk drakt. Denne møteformen har ikke minst hatt appell til unge mennesker. Kjente amerikanske kristne rockeartister som Larry Norman og Chuck Girard utgjorde en del av de bibelstudiegrupper som Ken Gulliksen tok initiativ til i 1975, og som ble den første Vineyard-menigheten i Beverly Hills, California. Her deltok også i en periode Bob Dylan. Også John Wimber selv hadde en musikalsk bakgrunn som rocke- og jazzmusiker. Vineyard-bevegelsens sang- og musikkstil har etter hvert blitt toneangivende også i mange andre kirkesamfunn og menigheter, på samme måte som vektleggingen av lovsang og tilbedelse som en sentral verdi og et viktig element i kristne gudstjenester og møter. Lovsangsmusikk fra Vineyard-bevegelsen har vært markedsført av egne musikkselskaper i henholdsvis USA og UK og omfatter en lang rekke produksjoner.

VELKOMMEN Sykkylven Vineyard Kristne Fellesskap
   ©Kopirett Sykkylven Vineyard 2015   

Om Vineyard

Vineyard-bevegelsen

I Norge har Vineard-bevegelsen i 2010 omkring 800 aktive medlemmer, fordelt på 10 menigheter/menighetsplantinger i Oslo, Larvik, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Sykkylven, Trondheim og Levanger. Vineyard-menigheten i Oslo ble som den første i Norge stiftet i 1992. I 1993 ble menigheten formelt en del av den internasjonale Vineyard-bevegelsen, og deretter registrert som et eget kirkesamfunn i Norge i 1994. Vineyard bevegelsen er et internasjonalt evangelisk kristent menighetsnettverk med over 1500 tilknyttede menigheter på verdensbasis. Menighetene knyttes sammen gjennom The Association of Vineyard Churches som på sin side samarbeider gjennom for tiden 9 regionale, selvstyrte enheter. Vineyard Norden som grupperer omkring 30 menigheter i de nordiske land, er én av disse. Som menighetsfellesskap eller kirkesamfunn er Vineyard- bevegelsen preget av karismatisk kristendom, og har sine røtter dels i den karismatiske fornyelsesbevegelsen som på tvers av konfesjonsgrenser sprang fram på 1960-tallet, og dels i Jesusbevegelsen fra 1970-tallet.

Historie

Vineyard-bevegelsen har sitt utspring i California der den første Vineyard-menigheten ble etablert i 1975 av norsk-ættede Ken Gulliksen. Det er likevel John Wimber som regnes som hovedleder og frontfigur for Vineyard-menighetene fra han sluttet seg til bevegelsen i 1982 og fram til sin død i 1997. John Wimber var født i 1934, og vokste opp i en utpreget sekulær familie, men omvendte seg til kristendommen i 1963. Etter i en del år å ha tilhørt en kvekermenighet, ble han i 1974 engasjert som leder av en ny avdeling for kirkevekst ved Fuller Theological Seminary, en stilling han innehadde fram til 1977. Wimber kom i denne perioden i berøring med den karismatiske bevegelsen, noe som førte til at han og husmenigheten han ledet brøt med Kvekersamfunnet, i Norge også kjent som Vennenes samfunn. Den lille husmenigheten skulle senere bli kjent som Anaheim Vineyard Christian Fellowship. Wimbers husmenighet var imidlertid i startfasen tilknyttet menigheten Calvary Chapel, inntil den i 1982 sluttet seg til menighetsnettverket som Ken Gulliksen hadde startet noen år tidligere. På 1980- 1990-tallet deltok John Wimber på konferanser og seminarer i en lang rekke land. Wimber besøkte aldri Norge, men noen norske kristne og kristenledere fikk lytte til hans undervisning for første gang på tverrkirkelige konferanser i Gøteborg i 1989 og 1990, på invitasjon fra daværende biskop Bertil Gärtner i Den svenske kirke og frikirkelige ledere i Sverige og Norge. Gjennom John Wimbers undervisning og forkynnelse ekspanderte Vineyard- bevegelsen raskt, og regnes i dag som en betydelig internasjonal kirkeplantings- og fornyelsesbevegelse innenfor evangelisk kristendom.

Trosgrunnlag og verdier

Vineyard-bevegelsen atskiller seg i trosgrunnlag og teologi ikke nevneverdig fra hovedretningene i protestantisk/evangelisk kristendom. I norsk sammenheng plasserer Vineyard- menighetene seg omtrent midtveis mellom OASE-bevegelsen innenfor Den norske kirke og trossamfunn som Det norske misjonsforbund og Pinsebevegelsen. Vineyard-bevegelsens genetiske kode, er nøkkelverdier som binder menighetene sammen, bl.a. enkel, bibeltro undervisning, tilbedelse og lovsang i moderne musikalske uttrykksformer, organisering av hus- eller cellegrupper som en viktig del av menighetens liv, utadrettet sosialt engasjement overfor ressurssvake og fattige, fokus på kirkeplanting og misjon og vilje til økumensk enhet og samarbeid med andre kristne. Vineyard-bevegelsen omtaler ofte seg selv som en sammenslutning av menigheter som ønsker å plassere seg sentralt i kirkebildet. Sagt på en annen måte ønsker bevegelsen å stå for både/og, snarere enn enten/eller-standpunkter: den er både tradisjonelt evangelisk og karismsatisk, den vektlegger Bibelen som Guds åpenbarte Ord, men er også åpen for at Gud taler til menigheten i dag gjennom Den hellige ånd, den er verdikonservativ i etiske spørsmål vedrørende samliv og ekteskap, men samtidig progressiv med et sterkt sosialetisk engasjement.

Gudstjenesteform

I sine møter og ulike aktiviteter legger Vineyard-bevegelsen vekt på å være kulturelt relevant, og den er bl.a. kjent for en fri og uhøytidelig gudstjenesteform med lovsang i moderne musikalsk drakt. Denne møteformen har ikke minst hatt appell til unge mennesker. Kjente amerikanske kristne rockeartister som Larry Norman og Chuck Girard utgjorde en del av de bibelstudiegrupper som Ken Gulliksen tok initiativ til i 1975, og som ble den første Vineyard-menigheten i Beverly Hills, California. Her deltok også i en periode Bob Dylan. Også John Wimber selv hadde en musikalsk bakgrunn som rocke- og jazzmusiker. Vineyard-bevegelsens sang- og musikkstil har etter hvert blitt toneangivende også i mange andre kirkesamfunn og menigheter, på samme måte som vektleggingen av lovsang og tilbedelse som en sentral verdi og et viktig element i kristne gudstjenester og møter. Lovsangsmusikk fra Vineyard- bevegelsen har vært markedsført av egne musikkselskaper i henholdsvis USA og UK og omfatter en lang rekke produksjoner.
SykkylvenVineyard VELKOMMEN Sykkylven Vineyard Kristne Fellesskap