© Kopirett Sykkylven Vineyard 2017 
SykkylvenVineyard

Om oss

Hvem er vi? Sykkylven Vineyard Kristne Fellesskap er en frikirkelig menighet på ca 20-30 mennesker, både barn, ungdommer og voksne, både norske og utlendinger. Noen har hatt en relasjon til Jesus hele livet, andre har akkurat møtt han eller er underveis.  Selv om vi har forskjellig bakgrunn, har vi et ønske om å bygge en menighet som elsker Gud, elsker mennesker, og som gjør en forskjell for omverdenen.  Menigheten møtes til gudstjenester på søndager. Menigheter i Vineyard-bevegelsen har en del felles kjennetegn – blant annet en sterk vekt på lovsang, et relasjonsbasert menighetsliv, tro på Den Hellige Ånds ledelse og kraft, og et stort hjerte for de fattige. Hva skjer på Gudstjenestene i Sykkylven Vineyard? Vi begynner gudstjenesten kl. 17:00 og holder på til ca. 18:30, da går vi over til å ha et sosialt samvær rundt en kopp kaffi/te/saft og ofte noe mat (gratis). Vi begynner gudstjenesten vanligvis med at barna tenner lys og åpner ei skattekiste, som inneholder et hint om dagens tema for barna. Vi fortsetter med å synge sanger til Gud, noe som vi kaller for «lovsang». Ofte føler vi at Gud er tilstede under lovsangen, og vi kan oppleve at Gud taler oss gjennom å minne oss på bibelvers, gjennom indre bilder eller andre inntrykk. Ofte har vi deretter først et lite opplegg som er rettet mot barn; iblant går barna ut og har et eget opplegg i et annet rom. Så er det som regel noen som taler om et tema eller bibeltekst. På slutten tilbyr vi alltid å be sammen med de som måtte ønske det. Man kan få forbønn for både sykdom, personlige ting, vanskelige situasjoner og anna. Da er det ofte slik at en sitter eller står sammen, snakker kort om hva en ønsker bønn for, og så ber noen fra menigheten for vedkommende, gjerne med å legge handa på skuldra.  De som ikke ønsker forbønn, går ut og tar seg en kopp kaffe og gjerne litt mat. Etter hvert samles alle der og nyter fellesskapet. Hvis du vil få med deg det hele, er det lurt å ha tid i 2-2,5 timer. Historie I etterkant av Jesus- vekkelsen i California var det mange unge kristne som lengtet etter å erfare mer av Gud, og etter et menighetsliv som kunne appellere til deres egen generasjon. De første Vineyard-menighetene ble født ut av denne lengselen. («Vineyard», på norsk vingård, er en bibelsk metafor for menigheten.)  Gjennom John Wimbers undervisning og forkynnelse ekspanderte Vineyard-bevegelsen raskt, og regnes i dag som en betydelig internasjonal kirkeplantings- og fornyelsesbevegelse innenfor evangelisk kristendom. I Norge har Vineyard-bevegelsen menigheter/menighetsplantinger i Oslo, Larvik, Kristiansand, Porsgrunn, Sandnes, Bergen, Ålesund, Sykkylven, Trondheim og Levanger. Vineyard-menigheten i Oslo ble som den første i Norge stiftet i 1993. Vineyard bevegelsen er et internasjonalt evangelisk kristent menighetsnettverk med over 2000 tilknyttede menigheter på verdensbasis.   Vineyard-bevegelsen preges av karismatisk kristendom og verdsetter en «avslappet» stil, autentiske relasjoner, den Hellige Ånds virke, og en moderne musikkstil. Trosgrunnlag og verdier Vineyard-bevegelsen atskiller seg i trosgrunnlag og teologi ikke vesentlig fra hovedretningene i protestantisk/evangelisk kristendom. I norsk sammenheng plasserer Vineyard-menighetene seg omtrent midtveis mellom OASE-bevegelsen innenfor Den norske kirke, og trossamfunn som Det norske misjonsforbund, og Pinsebevegelsen. Vineyard-bevegelsens «genetiske kode» er nøkkelverdier som binder menighetene sammen, bl.a. enkel, bibeltro undervisning, tilbedelse og lovsang i moderne musikalske uttrykksformer, organisering av smågrupper som en viktig del av menighetens liv, utadrettet sosialt engasjement overfor ressurssvake og fattige, fokus på kirkeplanting og misjon og vilje til økumensk enhet og samarbeid med andre kristne. Vineyard - bevegelsen ønsker å stå for både/og, snarere enn enten/eller- standpunkter: den er både tradisjonelt evangelisk og karismatisk, den vektlegger Bibelen som Guds åpenbarte Ord, men er også åpen for at Gud taler til menigheten i dag gjennom Den hellige ånd, den er verdikonservativ i etiske spørsmål vedrørende samliv og ekteskap, men samtidig progressiv med et sterkt sosialetisk engasjement. I sine møter og ulike aktiviteter legger Vineyard-bevegelsen vekt på å være kulturelt relevant, og den er bl.a. kjent for en fri og uhøytidelig gudstjenesteform med lovsang i moderne musikalsk drakt.

VELKOMMEN Sykkylven Vineyard Kristne Fellesskap
   ©Kopirett Sykkylven Vineyard 2015   

Om oss

Hvem er vi? Sykkylven Vineyard Kristne Fellesskap er en frikirkelig menighet på ca 20-30 mennesker, både barn, ungdommer og voksne, både norske og utlendinger. Noen har hatt en relasjon til Jesus hele livet, andre har akkurat møtt han eller er underveis.  Selv om vi har forskjellig bakgrunn, har vi et ønske om å bygge en menighet som elsker Gud, elsker mennesker, og som gjør en forskjell for omverdenen.  Menigheten møtes til gudstjenester på søndager. Menigheter i Vineyard-bevegelsen har en del felles kjennetegn – blant annet en sterk vekt på lovsang, et relasjonsbasert menighetsliv, tro på Den Hellige Ånds ledelse og kraft, og et stort hjerte for de fattige. Hva skjer på Gudstjenestene i Sykkylven Vineyard? Vi begynner gudstjenesten kl. 17:00 og holder på til ca. 18:30, da går vi over til å ha et sosialt samvær rundt en kopp kaffi/te/saft og ofte noe mat (gratis). Vi begynner gudstjenesten vanligvis med at barna tenner lys og åpner ei skattekiste, som inneholder et hint om dagens tema for barna. Vi fortsetter med å synge sanger til Gud, noe som vi kaller for «lovsang». Ofte føler vi at Gud er tilstede under lovsangen, og vi kan oppleve at Gud taler oss gjennom å minne oss på bibelvers, gjennom indre bilder eller andre inntrykk. Ofte har vi deretter først et lite opplegg som er rettet mot barn; iblant går barna ut og har et eget opplegg i et annet rom. Så er det som regel noen som taler om et tema eller bibeltekst. På slutten tilbyr vi alltid å be sammen med de som måtte ønske det. Man kan få forbønn for både sykdom, personlige ting, vanskelige situasjoner og anna. Da er det ofte slik at en sitter eller står sammen, snakker kort om hva en ønsker bønn for, og så ber noen fra menigheten for vedkommende, gjerne med å legge handa på skuldra.  De som ikke ønsker forbønn, går ut og tar seg en kopp kaffe og gjerne litt mat. Etter hvert samles alle der og nyter fellesskapet. Hvis du vil få med deg det hele, er det lurt å ha tid i 2-2,5 timer. Historie I etterkant av Jesus- vekkelsen i California var det mange unge kristne som lengtet etter å erfare mer av Gud, og etter et menighetsliv som kunne appellere til deres egen generasjon. De første Vineyard-menighetene ble født ut av denne lengselen. («Vineyard», på norsk vingård, er en bibelsk metafor for menigheten.)  Gjennom John Wimbers undervisning og forkynnelse ekspanderte Vineyard-bevegelsen raskt, og regnes i dag som en betydelig internasjonal kirkeplantings- og fornyelsesbevegelse innenfor evangelisk kristendom. I Norge har Vineyard-bevegelsen menigheter/menighetsplantinger i Oslo, Larvik, Kristiansand, Porsgrunn, Sandnes, Bergen, Ålesund, Sykkylven, Trondheim og Levanger. Vineyard-menigheten i Oslo ble som den første i Norge stiftet i 1993. Vineyard bevegelsen er et internasjonalt evangelisk kristent menighetsnettverk med over 2000 tilknyttede menigheter på verdensbasis.   Vineyard-bevegelsen preges av karismatisk kristendom og verdsetter en «avslappet» stil, autentiske relasjoner, den Hellige Ånds virke, og en moderne musikkstil. Trosgrunnlag og verdier Vineyard-bevegelsen atskiller seg i trosgrunnlag og teologi ikke vesentlig fra hovedretningene i protestantisk/evangelisk kristendom. I norsk sammenheng plasserer Vineyard- menighetene seg omtrent midtveis mellom OASE-bevegelsen innenfor Den norske kirke, og trossamfunn som Det norske misjonsforbund, og Pinsebevegelsen. Vineyard-bevegelsens «genetiske kode» er nøkkelverdier som binder menighetene sammen, bl.a. enkel, bibeltro undervisning, tilbedelse og lovsang i moderne musikalske uttrykksformer, organisering av smågrupper som en viktig del av menighetens liv, utadrettet sosialt engasjement overfor ressurssvake og fattige, fokus på kirkeplanting og misjon og vilje til økumensk enhet og samarbeid med andre kristne. Vineyard -bevegelsen ønsker å stå for både/og, snarere enn enten/eller- standpunkter: den er både tradisjonelt evangelisk og karismatisk, den vektlegger Bibelen som Guds åpenbarte Ord, men er også åpen for at Gud taler til menigheten i dag gjennom Den hellige ånd, den er verdikonservativ i etiske spørsmål vedrørende samliv og ekteskap, men samtidig progressiv med et sterkt sosialetisk engasjement. I sine møter og ulike aktiviteter legger Vineyard-bevegelsen vekt på å være kulturelt relevant, og den er bl.a. kjent for en fri og uhøytidelig gudstjenesteform med lovsang i moderne musikalsk drakt.
SykkylvenVineyard VELKOMMEN Sykkylven Vineyard Kristne Fellesskap